knjiga

Polazi se od dvije osnovne hipoteze:

1) politička kultura mladih i promjene koje su se u pogledu ispitivanih dimenzija dogodile tijekom promatranog razdoblja uvjetovane su zbivanjima na društvenom i političkom planu u Hrvatskoj i širem okruženju.

2) političke vrijednosti, stavovi i participacija mladih variraju s obzirom na njihova socijalna obilježja.

Uvid u dinamiku navedenih dimenzija političke kulture mladih zasniva se na njihovu longitudinalnom praćenju što omogućuje otkrivanje promjena koje su se u tom pogledu događale tijekom tranzicijskog i konsolidacijskog razdoblja u Hrvatskoj. U tu se svrhu uspoređuju podaci ovoga istraživanja te u nekim slučajevima istraživanja mladih iz 2012. godine.3 s podacima iz istraživanja provedenih 1999. i 2004. godine.

Pretpostavljeni utjecaji socijalnih obilježja mladih na njihove političke vrijednosti, stavove i participaciju analiziraju se korištenjem osam socijalnih obilježja, a to su: spol, dob, rezidencijalni status, regionalna pripadnost, stupanj obrazovanja ispitanika i oca, religijska samoidentifikacija te stranačka preferencija mladih.

Interpretiraju se one razlike i povezanosti (dobivene primjenom hi-kvadrat i t-testa te analizom varijance) koje su značajne na razini.

Knjižnice grada Zagreba

Kontakt

Centar za održivi razvoj

Blajburška 29,
21260 Imotski, Croatia


Info centar

Biskupa Paškala Vujčića 1
HR-21260 Imotski

Tel/fax: +385 21 410 274
Gsm: +385 98 540 538
Mailto: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

cor - kocka

logo u boji veliki hr-300x218

EU

Službena web stranica Europske unije:
www.ec.europa.eu

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj:
www.delhrv.ec.europa.eu

EuropeAid Cooperation Office:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Posjeti stranicama

434717Your IP:52.91.90.122