“Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima“

Nositelj projekta:UDD-Udruga za demokratsko društvo; Partneri: Udruga Dobra i Centar za održivi razvoj

Cilj projekta: podizati svijest građana o odgovornom i transparentnom upravljanju javnim dobrima. Trajanje projekta: 10.11.2015. – 10.11.2017. Ukupna vrijednost projekta: 210.512,60 EUR

Aktivnosti: osnivanje uredništva portala, radijskih i TV emisija, seminar za novinare lokalnih i regionalnih medija, seminari za organizacije civilnoga društva i predstavnike javne uprave Grada Zagreba, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije, pokretanje info centara za građanstvo, policy studija provođenja strategija suzbijanja korupcije i razvoja javne uprave, studijska putovanja, izrada edukativnih brošura i dokumentarnog filma, organizacija info štandova po navedenim županijama. Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA 2012 “Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima”. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više o projektu vidjeti ovdje.

 

UMREŽIMO SE - PROTIV KORUPCIJE

Cilj je projekta jačati kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu poboljšanja transparentnosti i otvorenosti javne uprave, osobito na lokalnoj razini. U okviru projekta osnovat ćemo uredništvo za medijsko praćenje područja antikorupcijskih tema (portal, TV i radio emisije). Nositelj projekta: UDD-Udruga za demokratsko društvo. Partneri: Pravni fakultet u Splitu, Udruga Dobra i Centar za održivi razvoj. Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više o projektu vidjeti ovdje.

Projekt "Moje mjesto u zajednici"

Kroz pažljivo isplanirane aktivnosti odgovaramo na glavne prepoznate probleme u našim zajednicama – prvo ih determinirajući istraživanjem, a zatim provodeći s građanima zagovaračke kampanje kreirane oko definiranih prioritetnih potreba naše lokalne zajednice vezane uz društvenu nejednakost, rodnu neravnopravnost i socijalnu pravdu.
Inovativnim zagovaračkim alatima jačamo i uključujemo građane, monitoriramo djelovanje lokalnih donositelja odluka i pridonosimo stvaranju aktivne lokalne zajednice utemeljene na društvenoj jednakosti, socijalnoj pravdi i dobrom upravljanju, u kojoj svaki građanin, a posebice socijalno isključeni građani i oni u riziku od siromaštva mogu i znaju kako ostvariti svoja socijalna i ljudska prava.
Ukupna vrijednost projekta je 538.899,00 kn od čega se 89.74% sufinancira iz Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Ugovor je potpisan s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, a projekt je odobren na natječaju “Demokratizacija i ljudska prava”. Sažetak o projektu na engleskom jeziku možete vidjeti ovdje.


Projekt Unaprijeđenje zapošljivosti kao preduvjeta za bolju socijalnu uključenost provodimo u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područna služba Split.

Ciljevi projekta su priprema  50 dugotrajno nezaposlenih primatelja socijalne pomoći Imotske krajine za integraciju na tržište rada i njihovo socijalno uključivanje, te promocija cjeloživotnog učenja i socijalne uključenosti.
Zapošljivost uključuje znanja, vještine i kompetencije koje omogućuju dugotrajno nezaposlenim primateljima socijalne pomoći da nađu  i zadrže posao, da se  profesionalno usavrše  ili da pronađu posao u različitim  razdobljima  svog  života.  Pojedinci najlakše nalaze posao ako imaju široko znanje i kompetencije, uključujući  informacijske i komunikacijske kompetencije, interpersonalne kompetencije (timski rad), kao i poznavanje stranih jezika te komunikacijskih  i prezentacijskih vještina. Takva  kombinacija  znanja i  kompetencija  omogućuje  prilagođavanje  promjenama u svijetu rada. Stoga su naše aktivnosti  osobito usmjerene na ta područja. Projekt će  donijeti  pozitivne  promjene  u lokalnoj zajednici prema povećanju zapošljivosti i socijalne uključenosti. Osim toga, medijska kampanja će pridonijeti promjeni stavova prema cjeloživotnom učenju. U praksi, to će pripremiti dugotrajno nezaposlene primatelje socijalne pomoći za rješavanje problema nezaposlenosti i socijalne isključenosti, tj. pokazati im učinkovite načine za borbu protiv posljedica dugotrajne nezaposlenosti i važnost osobnog angažmana.
Ukupna vrijednost projekta: 84.322,00 EUR
Trajanje: 12 mjeseci


Edukacija volontera i uspostava volonterske mreže u lokalnoj zajednici  - vršnjačka pomoć

Projektom se želi osnažiti i potaknuti aktivno uključivanje djelatnika škola, udruga i mladih u edukaciju volontera u Imotskoj krajini i promovirati volonterstvo i vršnjačku pomoć u lokalnoj zajednici. U edukaciji sudjeluju motivirani nastavnici i stručne osobe škola i lokalnih udruga zainteresiranih za volonterski rad. Organiziraju se radionice na kojima se nastavnici i stručne djelatnici škola i udruga Imotske krajine osposobljavaju za edukaciju i osnaživanje volontera-vršnjaka pomagača, te radionice za volontere na kojima stječu socijalne vještine i kompetencije za pomoć vršnjacima. Upoznaju se s pravima i obvezama volontera i mogućnostima volontiranja s ciljem poboljšanja kvalitete života mladih lokalne zajednice povećanjem broja kvalitetnih sadržaja u lokalnoj sredini uz koje mladi kreativno provode slobodno vrijeme, a također će se podići razina svijesti o ulozi volontiranja i mogućnostima koje ono pruža mladima.

 

Prevencija ovisnosti kroz vršnjačku pomoć i razvoj volonterstva

Kao način prevencije ovisnosti osposobit ćemo nastavnike i stručnih djelatnika škola i udruga Imotske krajine za edukaciju i osnaživanje volontera-vršnjaka pomagača kao način prevencije ovisnosti te educirati  volontere čime će se poboljšati kvaliteta života mladih lokalne zajednice povećanjem broja kvalitetnih sadržaja za provođenje slobodnog vremena. Emitirat ćemo radio emisije i spotove, tiskat i distribuirati letke i plakate.

 

Odgovornost za otpad je i moja 

Ciljevi projekta su podizanje razine svijesti lokalnog stanovništva, osobito djece i mladih o potrebi odvojenog skupljanja otpada te omogućavanje da u svojoj zajednici poduzmu konkretnu i vidljivu akciju usmjerenu prema poboljšanju stanja u okolišu i time prema poboljšanju vlastite kvalitete života te poticanje grado/načelnika i općinskih vijećnika da omoguće razvrstavanje otpada postavljanjem tzv. „zelenih otoka".

 

EU – velike šanse za male sredine

Kroz projekt EU – velike šanse za male sredine informirat će se, pripremati i poticati lokalno stanovništvo, osobito mlade i poljoprivrednike,  na iskorištavanje programa i fondova  koje za njih otvara pretpristupni proces i samo članstvo u EU.
Podizat će se također razina znanja i informiranosti stanovništva Imotske krajine, o procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i europskim integracijama.

 

Integracija i osnaživanje nezaposlenih žena

Projektom će se otvoriti mogućnosti za aktivniju uloge žena u društvenom i političkom životu lokalne zajednice Imotske krajine, omogućavanje jednakih mogućnosti i njihove socijalne uključenosti, te poboljšanje položaja žena na tržištu rada promicanjem i poboljšanjem
ekonomije informatičkih znanja i vještina, te različitih socijalnih znanja, vještina i kompetencija kod žena u Imotskoj krajini. To postižemo promicanjem i poticanjem cjeloživotnog učenja, koje je nezamjenjiv način vraćanja nezaposlenih, pasivnih žena aktivnom građanstvu i potpunoj participaciji u društvu kroz:

·    organizacija informatičkih tečajeva za nezaposlene žene,

·    organizacija seminara stjecanja socijalnih vještina, znanja i kompetencija za svaku grupu,

·    izrada i tisak promidžbenog materijala, emitiranje promidžbenog spota na lokalnoj radio postaji.

Očekujemo da ćemo uz osnažene žene senzibilizirati lokalnu zajednicu za navedene probleme.

 

Budi poduzetan!

Projekt promiče poduzetnički duh i cjeloživotno učenje kroz stjecanje znanja i razvijanje vještina i kompetencija za poduzetništvo mladih Srednje Dalmacije.

Kontakt

Centar za održivi razvoj

Blajburška 29,
21260 Imotski, Croatia


Info centar

Biskupa Paškala Vujčića 1
HR-21260 Imotski

Tel/fax: +385 21 410 274
Gsm: +385 98 540 538
Mailto: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

cor - kocka

logo u boji veliki hr-300x218

EU

Službena web stranica Europske unije:
www.ec.europa.eu

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj:
www.delhrv.ec.europa.eu

EuropeAid Cooperation Office:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Posjeti stranicama

434681Your IP:52.91.90.122