e savjetovanja

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom izrađen je kako bi se pojednostavili postupci u sustavu gospodarenja otpadom koji se odnose na dozvole i potvrde za gospodarenje otpadom.

Opširnije:E savjetovanja-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

FOND ZA ZAŠTITU OKOLOŠA

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je alokacija za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04) povećana s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna. Nastavno na donesenu Odluku o povećanju alokacije, 26. srpnja 2018. objavljena je 2. izmjena dokumentacije Poziva. Izmjena se odnosi na povećanje alokacije i roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga najranije od 4. rujna 2018 u 9:00 sati te na manje izmjene dokumentacije Poziva. Po objavi 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji imaju mogućnost rada na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali istu neće moći podnijeti prije početka roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, odnosno najranije od 04. rujna 2018. u 9:00 sati.

Opširnije:NAJAVA: Ponovno zaprimanje projektnih prijedloga u sklopu Poziva 4c1.4. ‘Energetska obnova i...

zelena nabava

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 3. listopada 2017. (COM (2017) 572) pojašnjava kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju kojom Komisija naglašava svoju predanost da od sada do kraja 2018. uspješno provede osiguravanje veće primjene strateške javne nabave ažuriranjem smjernica za zelenu javnu nabavu i razmjenu dobrih praksi te poziva države članice, druga tijela i dionike javne nabave da se obvežu na dobrovoljne, ali konkretne mjere u tom pogledu.

Opširnije:Europska komisija najavila intenzivniju provedbu zelene javne nabave u 2018.

e savjetovanja

Tijekom primjene važećeg Zakona uočena je potreba izmjene odnosno dorade uređenja pojedinih pitanja iz tog Zakona. Početkom rada na izmjenama i dopunama Zakona uočeno je da je potrebno mijenjati više od polovine članaka Zakona te se sukladno odredbi članka 48. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15) pristupilo izradi novog zakona. Važeći Zakon prvenstveno nije usklađen sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Opširnije:Otvoreno e-savjetovanje - prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa

mladi

Mladima je nužna primjerena razina informiranosti o njihovim pravima i mogućnostima, te o programima i uslugama koje im se nude. Tu je prije svega riječ o školskim i izvanškolskim aktivnostima, posebnim i dopunskim oblicima obrazovanja, neformalnom obrazovanju, angažiranju na pojedinim projektima, stipendiranju, zapošljavanju i razvoju karijere, socijalnom, zdravstvenom i dopunskom osiguranju, pravnoj zaštiti, financiranju stanovanju, dobrovoljnom radu, sportskim i kulturnim aktivnostima, duhovnosti, pomoći u kriznim stanjima, mobilnosti, omladinskom turizmu i drugom.

Opširnije:Informiraj se - pitanje je pola (sa)znanja!

struktuirani-dijalog logo big 2

Kako se provodi SD?

Strukturirani dijalog jest proces konzultacija između donositelja odluka i mladih, koji osigurava da mišljenja i preporuke mladih budu jedan od ključnih impulsa prilikom donošenja odluka i oblikovanja politika za mlade. On se sastoji od jasno definiranih faza u kojima donositelji odluka i organizacije mladih postavljaju pitanja o temama koje su važne mladima diljem Europe, prikupljaju odgovore mladih, oblikuju prijedloge te ponovno prikupljaju komentare mladih na prijedloge prije nego što predstave konačne preporuke koje potom postaju dio politika za mlade.

Opširnije:Kako se provodi strukturirarni dijalog?

plaža

Turističke kuće, odnosno vlasnici hotela i kampova imat će ubuduće pravo koncesije plaže na zahtjev, odnosno prednost u dobivanju koncesije na pomorskom dobru, ako njihovi objekti imaju infrastrukturnu vezu izvan naselja, prema plaži na kojoj žele postaviti svoje ležaljke, suncobrane i ostale sadržaje, a što će pak propisivati planovi korištenja pomorskog dobra u njihovim županijama ili jedinicama lokalne samouoprave (JLS). I županije i JLS-i od koncesija će uprihodovati po dva posto više novca nego sad, po 35 posto svaki, dok će 20 posto ići u državni proračun a 10 posto u novi Fond za pomorsko dobro koji će se osnovati. Uz to će se osnovati i nova inspekcija za pomorsko dobro koja će zamijeniti trenutno posve neučinkovit nadzor. Granice pomorskog dobra koje još nisu utvrđene, određivat će županijski uredi, te će se pokrenuti postupak legalizacije objekata na pomorskom dobru koji su u skladu s prostornim planovima, a ostali će se uklanjati.

Opširnije:Hotelima plaže na zahtjev, bez natječaja

EESC

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) ove godine otvara natječaj za Nagradu za razvoj civilnog društva s temom "Identiteti, europske vrijednosti i kulturna baština u Europi". Cilj je nagraditi inovativne inicijative koje su usmjerene na podizanje razine osviještenosti o višeslojnosti i bogatstvu europskih identiteta, iskorištavanje punog potencijala kulturnog bogatstva Europe, olakšavanje pristupa europskoj kulturnoj baštini i promicanje europskih vrijednosti. Rok za prijavu je 7. rujna 2018.

Opširnije:Otvorene prijave za Nagradu EGSO-a za razvoj Civilnog društva za 2018.

garancija za mlade

RAD

FISKALNE OLAKŠICE

Prilikom sklapanja ugovora o radu, moguće je koristiti jednu od dvije fiskalne olakšice u obliku oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću prema prema Zakonu o doprinosima.

Opširnije:Garancija za mlade - rad i fisklane olakšice

garancija za mlade

GARANCIJA ZA MLADE

Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina!) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada.

Opširnije:Što je Garancija za mlade?

Kontakt

Centar za održivi razvoj

Blajburška 29,
21260 Imotski, Croatia


Info centar

Biskupa Paškala Vujčića 1
HR-21260 Imotski

Tel/fax: +385 21 410 274
Gsm: +385 98 540 538
Mailto: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

cor - kocka

logo u boji veliki hr-300x218

EU

Službena web stranica Europske unije:
www.ec.europa.eu

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj:
www.delhrv.ec.europa.eu

EuropeAid Cooperation Office:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Posjeti stranicama

386394Your IP:54.162.239.233