HR EN

Aplikacija UdrugeInfo dostupna na svim mobilnim plaformama

ured za udruge

ured za udruge

Aplikacija UdrugeInfo dostupna je za preuzimanje na svim mobilnim platformama (Android, iPhone, Windows Phone)  te omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o udrugama registriranim prema Zakonu o udrugama.

Aplikacija UdrugeInfo dostupna je za preuzimanje na svim mobilnim platformama (Android, iPhone, Windows Phone)  te omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o udrugama registriranim prema Zakonu o udrugama.

Putem aplikacije, građani mogu pretraživati aktivnosti udruga prema mjestu i vremenu njihovog održavanja, odnosno informacijama koje su sadržane u Registru udruga te stupiti u kontakt s udrugom koja im je od interesa. Pretraživanje je omogućeno korištenjem interaktivne karte Republike Hrvatske.

Pozivamo sve udruge na suradnju u predstavljanju građanima mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima od interesa za opće dobro koje udruge provode širom Hrvatske, korištenjem aplikacije Udrugeinfo.

Putem internetske stranice: https://udrugeinfo.uzuvrh.hr registrirajte profil Vaše udruge te unesite aktivnosti i usluge koje planirate provoditi (ali i potrebe za volonterima) u sljedećem razdoblju od 6 mjeseci, a koje želite predstaviti građanima. Korisničke upute za rad sa aplikacijom je moguće pregledati odabirom gumba POMOĆ.

Za sva pitanja i podršku oko korištenja aplikacije, možete se obratiti na e-mail: drina.cavar@uzuvrh.hr

Unaprijed zahvaljujemo svim udrugama na suradnji i doprinosu koji daju jačanju aktivnog građanstva u Republici Hrvatskoj.

Izvor: www.udruge.gov.hr 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene