HR EN

Bespovratna sredstva Europske zaklade za mlade namijenjena međunarodnim aktivnostima mladih

index

index

Europska zaklada za mlade ustanovljena je od strane Vijeća Europe kako bi pružala financijsku podršku mladima posvećenima “europskim aktivnostima”. Ona cilja na ohrabrivanje suradnje među mladima na promoviranju mira, razumijevanja i suradnje u duhu ljudskih prava, demokracije, solidarnosti i tolerancije. 

Zaklada za mlade financira slijedeće oblike aktivnosti NVO-a mladih:

  • obrazovne, društvene, kulturalne i humanitarne aktivnosti “europskog” karaktera;
  • aktivnosti usmjerene jačanju mira i suradnje u Europi;
  • aktivnosti koje promiču tješnju suradnju i bolje razumijevanje među mladima Europe;
  • aktivnosti pomoći zemljama u razvoju;
  • studije, istraživanja i stvaranje dokumentacije na temu mladih.
Fondacija nudi 5 tipova stipendija i to:
 
1. Međunarodne aktivnosti – susreti mladih i interkulturalne aktivnosti
2. Izrada godišnjeg plana rada – stipendiranje izgradnje infrastrukture NVO-a (izrada planova, web development i sl.)
3. Strukturalna podrška – stipendije koje pokrivaju dijelove administrativnih troškova međunarodnih NVO-a mladih koji djeluju na međunarodnom umrežavanju mladih
4. Jednokratne strukturalne stipendije – stipendije koje pokrivaju administrativne troškove regionalnih NVO-a kako bi oni mogli razviti “europsku” strukturu
5. Pilot aktivnosti – stipendija koja pokriva “odgovore na specifične društvene izazove u lokalnom kontekstu”
 
Rok za prijavu je 01.09.2015., a više informacija, kao i natječajnu dokumentaciju, možete preuzeti na ovoj poveznici.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene