HR EN

Bilateralni sastanak u okviru Fondova EGP i Kraljevine Norveške

Bilateralni sastanak u okviru Fondova EGP i Kraljevine Norveške održavao se 13. i 14. lipnja u IMPACT – Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru, pod nazivom “Različitim perspektivama prema suradnji”, gdje je bio prisutan i Centar za održivi razvoj.

 Bilateralni sastanak u okviru Fondova EGP i Kraljevine Norveške održavao se 13. i 14. lipnja u IMPACT – Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru, pod nazivom “Različitim perspektivama prema suradnji”, gdje je bio prisutan i Centar za održivi razvoj.

Fotografije možete pogledati ovdje.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene