HR EN

Dani Erasmusa od 10. do 12. listopada 2019.

#ERASMUSDAYS

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva sve bivše i sadašnje korisnike, ustanove, organizacije, udruge, mreže i inicijative koje žele sudjelovati u obilježavanju Dana Erasmusa da osmisle, organiziraju i prijave događaj koji će u najširem smislu predstaviti sve prednosti, koristi i posebnosti programa Erasmus+. Dani nisu tematski ograničeni, a poželjno je što veće uključivanje bivših korisnika (alumni programa) u komunikacijske aktivnosti o programu. Bivši korisnici najbolja su promocija programa, izvor inspiracije za postojeće i potencijalne korisnike, ali i nezamjenjiv izvor praktičnog znanja i konkretnih savjeta.

Oni koji se žele pridružiti organizaciji manifestacije vlastite događaje u povodu Dana Erasmusa mogu prijaviti na stranici www.erasmusdays.eu do 9. listopada u podne.

Preuzmite vizuale Dana Erasmusa za slobodnu distribuciju i promociju manifestacije.

NAPOMENA: Nakon registracije vaš događaj neće odmah biti vidljiv već mora proći proces odobrenja. Za tehničku pomoć oko procesa prijave možete se obratiti na pr@mobilnost.hr.

Dan inspiracije (Inspiration Day) 2018.

Zagreb, 12. listopada 2018. – Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) organizirala je 12. listopada 2018. u Zagrebu Dan inspiracije (Inspiration Day) u suradnji sa Zagrebačkim inovacijskim centrom. Dan inspiracije (Inspiration Day) središnji je događaj na području Hrvatske u povodu Dana Erasmusa koji se diljem Europe obilježava 12. i 13. listopada. Tijekom Dana Erasmusa građani sudjelovanjem u brojnim događajima u europskim gradovima imaju priliku doznati više o rezultatima projekata programa Erasmus+ te se nadahnuti na vlastito sudjelovanje u ovom najvećem programu Europske unije namijenjenom obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu. Više o ovoj temi: http://mobilnost.hr/hr/informativne-i-promotivne-aktivnosti/dan-inspiracije-inspirativne-ideje-za-erasmus-u-podrucju-strukovnog-obrazovanja-i-osposobljavanja/

mobilnost.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene