HR EN

Definirana područja novog Nacionalnog programa za mlade 2019.-2025.

S obzirom da je Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine istekao, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je pristupilo izradi novog strateškog dokumenta za mlade. Bit će to četvrti po redu strateški dokument za mlade u Republici Hrvatskoj. Prvi strateški dokument za mlade bio je Nacionalni program djelovanja za mlade od 2003. do 2008. godine, drugi Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine, a treći Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Svaki od navedenih dokumenta donosio se za razdoblje od četiri godine, a sada će se po prvi puta izraditi strateški dokument koji će obuhvatiti vremensko razdoblje od sedam godina.

Cilj je da se novim strateškim dokumentom prikaže analiza stanja mladih u Republici Hrvatskoj kao i mjere za unaprjeđenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove društvene integracije.

Radna skupina za izradu Nacionalnog programa definirat će područja, mjere te provedbene zadatke, nositelje i suradnike u provedbi, rokove provedbe, kao i indikatore provedbe. Radnu skupinu sačinjavaju predstavnici tijela državne uprave, udruga mladih i za mlade, znanstvenih i obrazovnih institucija, poslodavaca (HUP i HGK) te drugih relevantnih dionika. Održana su dva sastanka Radne skupine, definirana su područja (jednoglasno izglasana) novog Nacionalnog programa za mlade te je trenutno u tijeku osnivanje radnih tijela po područjima. Radna tijela će u narednom razdoblju pristupiti razradi mjera.

Područja Nacionalnog programa su:
1. Zapošljavanje i poduzetništvo,
2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje,
3. Aktivno sudjelovanje mladih,
4. Socijalna uključenost,
5. Zdravlje i sport,
6. Mladi u ruralnim područjima,
7. Mladi i održivi razvoj zajednice,
8. Kultura,D
9. Rad s mladima,
10. Mladi u europskom i globalnom okruženju.

Izvor: Ministarsvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene