HR EN

DIP je dužan utvrditi točnost predanih financijskih izvještaja

umrežimo se

Transparency international Hrvatska povodom obvezne predaje završnih financijskih izvješća Državnom izbornom povjerenstvu trideset dana nakon održavanja parlamentarnih izbora ukazuje na potrebu bolje kontrole financiranja izbornih kampanja i promidžbe kandidata koji sudjeluju u izbornom procesu, ali i troškova za one koji provode izborni postupak. 

umrežimo se

 

Politički akteri svoje završne financijske izvještaje moraju dostaviti DIP-u do 11. 10.2016., a javno objaviti u roku od 15 dana. 

Iako je Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe unaprijedio transparentnost financiranja u odnosu na ranija razdoblja ovom prilikom ukazujemo na to da je odgovorno raspolaganje novcem jedna od najvažnijih uloga koju imaju nositelji vlasti.

S obzirom da su u javno objavljenim financijskim izvještajima političkih stranaka tijekom kampanje uočene brojne nepravilnosti, poput netočnih podataka, pogrešno iskazanih iznosa i sl. smatramo da je neophodno unaprijediti kontrolu financijskog poslovanja stranaka i kandidata.    

DIP bi morao utvrditi vjerodostojnost predanih izvještaja, te pronaći mehanizam kojim će osigurati isplatu planiranih naknada iz državnog proračuna tek nakon što se otklone svi nedostaci, te predaju točni izvještaji.

I tijekom ovih izbora uočeno je da ne postoji mehanizmi učinkovite kontrole. Npr., nije moguće utvrditi financijsko učešće pojedinih partnera koji su na izbore izašli u koalicijama.

Drugo, obvezni obrasci koji prate financiranje, poput obrasca o donacijama, ili rashodima kampanje morali bi se ispunjavati elektronski, te dostavljati u zajedničku bazu podataka. Njihova objava morala bi biti dostupna na stranicama DIP-a, tijela zaduženog za kontrolu financijskog poslovanja.

Izvor: transparency.hr 

Vijesti vezane uz temu korupcije, javne nabave, javnih politika i druge informacije možete pratiti na sljedećoj poveznici Umrežimo se – protiv korupcije, te portalu projekta. 

umrežimo se

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene