HR EN

EK prihvatila Strategiju e-Hrvatska 2020

e-hrvatska

e-hrvatska

Ispunjeni su preduvjeti da pokretanje poziva za dostavu projektnih prijedloga u iznosu od 105 milijuna eura namjenjenih razvoju e-usluga za građane i poslovne subjekte.

e-hrvatska

Ministarstvo uprave je primilo potvrdu Europske komisije (Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku) da se Strategija e-Hrvatska 2020 smatra zrelom i da su ispunjeni svi preduvjeti  te da ne postoje prepreke za pokretanje poziva za dostavu projektnih prijedloga u iznosu od 105 milijuna eura namijenjenih razvoju e-usluga za građane i poslovne subjekte, a sve to u postupku praćenja ispunjavanja zadanih kriterija ex ante uvjeta za korištenje sredstava Europskog regionalnog razvojnog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija,  prioritetne osi 2 Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, Specifičnog cilja  2c1 Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja.
 
Tijekom prosinca 2014. od strane Republike Hrvatske i Europske komisije usvojeni su programski dokumenti za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014.-2020.  – „Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK) i „Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (OPULJP), koji predstavljaju temeljni preduvjet za korištenje sredstva EU u financijskoj perspektivi 2014.-2020..

Izvor: uprava.gov.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene