HR EN

Europska komisija odobrila Interreg V-A Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

interreeg-opći

interreeg-opći

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. zauzima važno mjesto kao jedan od instrumenata i ciljeva Kohezijske politike Europske unije.

interreeg-opći

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. zauzima važno mjesto kao jedan od instrumenata i ciljeva Kohezijske politike Europske unije.

Jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji su zajedno objedinjeni pod brendom Interreg, a doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija.

Naglasak Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. stavljen je na poticanje gospodarske suradnje, poboljšanje i zaštitu okoliša i prirodnih resursa, poticanje umreženosti lokalnih i regionalnih upravljačkih struktura te poboljšanje komunikacije između odgojno-obrazovnih institucija i ključnih dionika lokalnih gospodarstava.

S ukupnim budžetom u iznosu od 73,9 milijuna €, od čega će 60,8 milijuna € financirati Europski fond za regionalni razvoj, Program je usmjeren jačanju ekonomskih veza između Mađarske i Hrvatske kao i očuvanju okoliša u regiji.

Detaljnije vidjeti ovdje.

Izvor: lagneretva.com

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene