HR EN

Europska konferencija za mlade u Češkoj

U okviru predsjedanja Republike Češke Vijećem Europske unije od 11. do 13. srpnja održana je trodnevna Konferencija za mlade u Pragu.

Oko 250 mladih, donositelja odluka i stručnjaka u području politika za mlade diljem EU i Europe sudjelovalo je u panel raspravama, radionicama i prezentacijama.
Razmjenjivali su primjere dobre prakse u području politika za mlade i predlagali korake za unapređenje mehanizama uključivanja mladih u društvene procese, pridonoseći tako 9. ciklusu Dijaloga Europske unije s mladima. Iz Hrvatske su na konferenciji sudjelovali predstavnici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i mladi delegati.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene