HR EN

Europski stup socijalnih prava

Europska komisija predstavila je svoju viziju jake socijalne Europe koja je usmjerena na radna mjesta i vještine za budućnost te otvara put pravednom, uključivom i otpornom socioekonomskom oporavku. U akcijskom planu europskog stupa socijalnih prava navode se konkretne mjere za daljnju provedbu načela tog stupa u sklopu zajedničkih nastojanja država članica i EU-a uz aktivno sudjelovanje socijalnih partnera i civilnog društva, te se predlažu i glavni ciljevi koje bi EU trebao ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030.

Ovo je prilika da Europa ažurira svoja socijalna pravila i uspješno se nosi s preobrazbom uvjetovanom novim društvenim, tehnološkim i gospodarskim kretanjima, ali i sa socioekonomskim posljedicama pandemije. Komisija je načela stupa socijalnih prava već počela pretvarati u zbilju predlažući inicijative kao što su potpora zapošljavanju mladih i primjerene minimalne plaće u 2020., a objavila je i Preporuku o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE), čija je svrha poduprijeti oporavak koji podrazumijeva velik broj radnih mjesta.

Akcijskim planom utvrđuju se tri glavna cilja koja EU treba ostvariti do 2030.:

  • zaposleno bi trebalo biti barem 78 % osoba u dobi od 20 do 64 godine
  • barem 60 % svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine
  • u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti trebalo bi biti barem 15 milijuna osoba manje.

Novi glavni ciljevi za 2030. u skladu su s UN-ovim ciljevima održivog razvoja te čine temelj zajedničke ambicije za jaku socijalnu Europu. Komisiji će s revidiranim pregledom socijalnih pokazatelja omogućiti praćenje napretka država članica u okviru europskog semestra. Komisija poziva Europsko vijeće da podrži ta tri cilja, a države članice da utvrde vlastite nacionalne ciljeve kako bi tome doprinijele.

Pružanje učinkovite aktivne potpore zapošljavanju (EASE)

Kao konkretnu mjeru u okvira 4. načela stupa Komisija danas predstavlja Preporuku o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE). Komisija tom preporukom državama članicama daje konkretne smjernice za mjere politike, iza kojih stoje mogućnosti financiranja sredstvima EU-a, kako bi se s hitnih mjera poduzetih radi očuvanja radnih mjesta u sadašnjoj krizi prešlo na nove mjere potrebne za oporavak koji podrazumijeva velik broj radnih mjesta. Preporukom se potiče otvaranje radnih mjesta i tranzicija tržišta rada iz sektora koji slabe u one koji rastu, osobito digitalne i zelene sektore. Te bi nove mjere trebale sadržavati tri elementa: (1) poticaje za zapošljavanje i potporu za poduzetnike; (2) mogućnosti za usavršavanje i prekvalifikaciju; (3) poboljšanu potporu službi za zapošljavanje. Sredstva EU-a, uključujući iz Instrumenta za oporavak i otpornost i Europskog socijalnog fonda plus, dostupna su i pomažu državama članicama u financiranju njihovih mjera EASE-a.

Za više informacija:

https://ec.europa.eu/croatia/News/the_european_pillar_of_social_rights_turning_principles_into_actions_hr

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene