HR EN

Europski tjedan mladih 2024.

Europski tjedan mladih 2024. – Poticanje aktivnog sudjelovanja mladih

Ovogodišnji Europski tjedan mladih (EYW), koji će se održati od 12. do 19. travnja, ističe upravo važnost i potrebu za aktivnim i angažiranim sudjelovanjem mladih u demokratskim procesima. U duhu Europskog tjedna mladih, projekt Model EU ističe se kao sjajan primjer kako praktično učenje i interaktivne aktivnosti mogu promovirati demokratske vrijednosti među mladima.

Uključite se u obilježavanje Europskog tjedna mladih – neka se i vaš glas čuje!

Pročitajte više informacija o tome kako se uključiti u Europski tjedan mladih na Europskom portalu za mlade.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene