HR EN

Godina dana rada portala „e-Savjetovanja“

e savjetovanja

e savjetovanja

Od  pokretanja „e-Savjetovanja“ 27. travnja 2015., ostvaren je iskorak u pogledu dostupnosti informacija o otvorenim savjetovanjima široj javnosti, jednostavnosti komentiranja nacrta propisa ali također i u odnosu na efikasnost postupanja tijela državne uprave. 

Središnji državni portal „e-Savjetovanja“ značajan je korak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji omogućuje objedinjavanje svih otvorenih savjetovanja na jednom mjestu, brzu i jednostavnu pretragu otvorenih savjetovanja te učinkovito zagovaranje svih zainteresiranih društvenih skupina i pojedinaca u procesu oblikovanja javnih politika.

U godinu dana od pokretanja središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću „e-Savjetovanja“, zaprimljeno je 6895 komentara na nacrte zakona, drugih propisa i akata. U ovom kratkom razdoblju portal je zaživio kroz otvaranje ukupno 506 javnih savjetovanja, objavljenih od strane 43 državna tijela. Iz dana u dan raste broj registriranih korisnika, trenutno ih  4568, od čega 3200 pojedinaca, 599 trgovačkih društava, 143 obrta, 232 udruga, 174 ustanove, 37 zadruga te brojne ostale pravne osobe.
Poticaj za uspostavu središnjeg portala „e-Savjetovanja“ dale su brojne organizacije civilnog društva, poslovni sektor, ali i građani, u svrhu poboljšanja razine dostupnosti informacija o svim trenutno otvorenim savjetovanjima s javnošću o nacrtima zakona, drugih propisa i akata. Primarna namjera središnjeg portala jest pojednostavniti pristup informacijama o svim otvorenim savjetovanjima državnih tijela, ali i olakšati postupak komentiranja građanima i pravnim osobama. Portal iziskuje visoku razinu transparentnosti postupanja državnih tijela u odnosu na izvještavanje o rezultatima savjetovanja te obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih komentara. S druge strane, „e-Savjetovanja“ donose i viši stupanj transparentnosti i otvorenosti u odnosu na komentare predstavnika zainteresirane javnosti koji se mogu vidjeti tijekom čitavog postupka savjetovanja.

Ured za udruge je zadužen za koordinaciju uspostave i korištenja portala „e-Savjetovanja“. Od pokretanja portala, Vladin Ured za udruge proveo je skoro pedeset seminara izobrazbe o korištenju portala za administratore i službenike u nadležnim tijelima državne uprave, a u svrhu što učinkovitijeg postupanja i obrade zaprimljenih komentara.

U predstojećem razdoblju prioritet je unaprjeđenje sustava „e-Savjetovanja“ kako bi zainteresirana javnost u što većem broju mogla na kvalitetan način sudjelovati u postupcima javnih savjetovanja.
Zahvaljujemo svima koji sudjeluju i daju doprinos otvorenosti i inkluzivnosti procesa oblikovanja javnih politika u RH.

Izvor: udruge.gov.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene