HR EN

Grad za mlade

Povjerenstvo za dodjelu certifikata Grad za mlade donijelo je novu Odluku o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata Grad za mlade kojom su ažurirani kriteriji za dobivanje Certifikata te definirani uvjeti za recertificiranje gradova kojima ističe razdoblje na koje su certificirani.

Nova Odluka primjenjivat će se od sljedećeg poziva za dodjelu Certifikata koji će biti objavljen u siječnju 2024. godine. Tijekom 2023. godine javni poziv se neće objavljivati.
Kao što je već poznato, Certifikat se dodjeljuje na razdoblje od tri godine što znači da će gradovi koji su Certifikat dobili u sklopu prvog javnog poziva (2021. godine) sljedeće godine morati pristupiti postupku recertificiranja, ako žele zadržati Certifikat.

Povjerenstvo je donijelo odluku da će za recertificiranje vrijediti isti kriteriji kao i za samo certificiranje, što znači da će gradovi koji obnavljaju svoj Certifikat morati zadovoljiti iste kriterije kao i gradovi koji se prvi puta kandidiraju za dobivanje Certifikata.
Naglašavamo postojanje odredbe prema kojoj predložene mjere ne smiju biti starije od tri godine te da prije kandidature moraju biti u provedbi najmanje šest mjeseci.

Nova Odluka koja sadrži uvjete i kriterije dostupna je OVDJE. Sve ostale informacije dostupne su na www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade.

Izvor: Udruga gradova RH

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene