HR EN

Hvala svima koji su ispunili anketu i volontirali za istraživanje “Moje mjesto u zajednici”

Zora logo

Zora logo

Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način doprinijeli istraživanju i projektu “Moje mjesto u zajednici”

Zora logo

Zahvaljujemo svima koji su odgovorili na anketu i na taj način doprinijeli istraživanju “Moje mjesto u zajednici”, kao i cijelom projektu! Posebno se zahvaljujemo našim volonterima koji su se potrudili da uspijemo napraviti potreban broj anketa! Jedva čekamo da se rangiraju potrebe stanovništva u Imotskoj krajini da možemo zagovarati one najvažnije!
Daljnje aktivnosti pratite na ovoj stranici i na društvenoj mreži Facebook pod imenom Centar za održivi razvoj Imotski – Projekt “IMO-info”

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene