HR EN

Izvješće Europske komisije – vizija obrazovanja i osposobljavanja do 2020.

asoo

asoo

U nacrtu zajedničkog izvješća Europska komisija predlaže jačanje suradnje na europskoj razini u području obrazovanja i osposobljavanja do 2020.

asoo

U nacrtu zajedničkog izvješća Europska komisija predlaže jačanje suradnje na europskoj razini u području obrazovanja i osposobljavanja do 2020. U izvješću se predlaže veća usredotočenost politike na traženje odgovora na najhitnije izazove s kojima se suočava naše društvo.

Šest je novih prioriteta koje je predložila Komisija:

– relevantne i visokokvalitetne vještine i sposobnosti, s naglaskom na rezultate, zapošljivost i inovaciju;
– uključivo obrazovanje, jednakost, nediskriminacija i promicanje građanskih kompetencija;
– otvoreno i inovativno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući potpuno prihvaćanje digitalnog doba;
– snažna potpora nastavnicima;
– transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija s ciljem olakšavanja učenja i mobilnosti radne snage i
– održiva ulaganja, uspješnost i učinkovitost sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Očekuje se da će Vijeće donijeti izvješće do kraja godine. U izvješću se također predlaže određivanje novih prioriteta za razdoblja od pet godina, umjesto prethodnih trogodišnjih ciklusa, kako bi se omogućio učinak na dulji rok.

Strateški okvir ET 2020. odnosi se na sve oblike učenja na svim razinama procesa cjeloživotnog učenja, uključujući obrazovanje u ranom djetinjstvu i školi sve do visokog obrazovanja, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te obrazovanje odraslih. Komisija će u studenom predstaviti Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2015., godišnju analizu napretka prema obrazovnim ciljevima iz strategije Europa 2020. Glavni ciljevi uključuju smanjenje ranog napuštanja školovanja te povećanje stjecanja visokoškolskih kvalifikacija.

Više informacija možete pogledati na stranici Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Izvor: eu-projekti.info

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene