HR EN

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2015.

savjetovanja 2015

Na svojoj 17. sjednici održanoj 28. travnja 2016., Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2015.

 

savjetovanja 2015

Izvješće je pripremljeno sukladno mjerama Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. te Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. – 2016.

U 2015. godini državna tijela provela su savjetovanja za 608 zakona, drugih propisa i akata, što je 12% savjetovanja više u odnosu na 2014. godinu te čak 62% u odnosu na 2013. godinu. Od 15.411 pristiglih komentara, 27% je prihvaćeno ili djelomično prihvaćeno. U savjetovanjima su sudjelovale 5.863 pravne i fizičke osobe, od čega su 4.116 bili pojedinci.

Savjetovanje, odnosno uključivanja građana i zainteresirane javnosti u donošenje propisa, utječe na unaprjeđenje kvalitete propisa te općenito na kvalitetu usluga javne uprave, ali i jača povjerenje građana u institucije. 2015. godine učinjen je iskorak pokretanjem središnjeg internetskog sustava za savjetovanja „e-Savjetovanja“ putem kojeg je omogućena lakša komunikacija državnih tijela s građanima i svim zainteresiranim društvenim skupinama u procesu oblikovanja javnih politika.

Izvješće

Infografika

Izvor: savjetovanja.gov.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene