HR EN

Javna rasprava o kurikulumskim dokumentima započela je 16. lipnja 2016.

MZOS2

MZOS2

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu (savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) o kurikulumskim dokumentima.

Javna rasprava o kurikulumskim dokumentima, sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, u pravilu traje 30 dana, a prema potrebi i dulje. Kurikulumski dokumenti i detaljne upute za davanje primjedbi i prijedloga na iste nalaze se na portalu eSavjetovanja.

Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se aktivno i odgovorno uključi u raspravu o kurikulumskim dokumentima. Suprotstavljena i obrazloženjima potkrijepljena promišljanja, primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti poželjna su u pridonošenju kvaliteti rasprave i kvaliteti kurikulumskih dokumenata, što nam je svima zajednički cilj.

Izvor: public.mzos.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene