HR EN

Sredstva za uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima

sdž

sdž

Javni poziv na bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo,EU fondove i poljoprivredu, temeljem odredbi Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 02/11), Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu objavljuje javni poziv gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016.

Sredstva se mogu odobriti za:

– čišćenje i sječa pojedinih manjih stabala, grmlja i šiblja na trasi poljskog puta

– sakupljanje odstranjenog materijala i deponiranje

– djelomično strojno skidanje terena (pikiranjem ili kopanjem) sa strojnim poravnavanjem terena sa skinutim materijalom

– profiliranje i priprema poljskog puta do širine od 3.5 metra

– izrada sloja tampona od kamenog materijala (jalovine)

– mogućnost betoniranja kraćih dionica trase poljskog puta poradi nagiba terena

Sufinanciranje se odobrava  u visini do 50% -tnog  iznosa, a u općinama koje imaju indeks razvijenosti II. skupine ili manji do 75% iznosa, od dostavljenog računa ili privremene/okončane situacije za izvršene radove. Maksimalan iznos koji se može dati jedinici lokalne samouprave iznosi  100.000,00 kuna. Prednost za sufinanciranje ostvaruju jedinice lokalne samouprave koje su  donijele ili provele Program raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države  na svom području sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Kriteriji za uključivanje u program:

Korisnici sredstava iz ovog Programa  su Jedinice lokalne samouprave(gradovi/općine)  te  imaju:

– planirana proračunska sredstva

– ugovor s izvođačem radova za određeni poljski put

– provedenu javnu nabavu ako je zakonom potrebna

– orginal račun ili privremenu/okončanu situaciju za obavljene radove

– računi iz tekuće proračunske godine.

Više informacija o natječaju i dokumentaciji pronađite ovdje.  

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene