HR EN

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko–dalmatinske županije za 2016. godinu

sdž

800×600

sdž

Potpora je namijenjena  financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije.

sdž

Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Splitsko – dalmatinske županije za objekte u domaćinstvu. Potpora je namijenjena  financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije.

Korisnici sredstava (s područja SDŽ)

Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja pruža uslugu smještaja u sobama, studio apartmanima, apartmanima, kućama za odmor i to isključivo za postojeće objekte kako bi podigli kvalitetu objekta.

Korisnici iz stavka 1. jesu:

– fizičke i pravne  osobe – privatni iznajmljivači

Namjena

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava do 50% iznosa opravdanih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna.

Visina dodjele potpore za sufinanciranje kamate iznosi do 2% uplaćene kamate za turističke kredite u tekućoj  godini, odnosno najviše do 30.000,00 kuna.

Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovog Programa mora biti ostvareno u tekućoj godini.

Javni poziv i potrebne obrasce možete preuzeti ovdje.

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene