HR EN

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2016. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2016. godinu.

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, temeljem članka 16. Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije 2014.-2017. („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije“ broj 1/14, 18/15 i 25/16) objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2016. godinu.

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko dalmatinske županije za početnike u poduzetništvu koji posluju najviše do dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv. Potpora se dodjeljuje u 75% iznosu opravdanih troškova sukladno Zakonu o državnim potporama i drugim važećim propisima o državnim potporama, a najviše do 20.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su:

  • Nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
  • Nabava novog vozila za gospodarske svrhe.
  • Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
  • Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove.
  • Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva
  • Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod
  • Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)
  • Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja.
  • Čuvanje djece poduzetnicama početnicama (do 1. godine poslovanja) u 75%-tnom iznosu cijene vrtića, troškova odgajateljice i cijene produženog boravka u školi, a najviše do 10.000,00 kuna.

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba broj 15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:”Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije.”

Rok za podnošenje zahtjeva je 25. travnja 2016. godine.

Više informacija pronađite na : http://www.dalmacija.hr/natjecaji/id/3375/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-programa-potpore-osnivanju-i-razvoju-malog-gospodarstva-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-za-2016-godinu

Izvor: lag-ck.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene