HR EN

Javni poziv za vanjske procjenitelje prijava u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu prijava “Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020.

MZOS logo

MZOS logo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje ovaj poziv u svrhu ocjenjivanja prijava pristiglih na ograničeni Poziv na dostavu prijava “Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Treći poziv”, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

MZOS logo

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje ovaj poziv u svrhu ocjenjivanja prijava pristiglih na ograničeni Poziv na dostavu prijava “Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Treći poziv”, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

Poziv na dostavu prijava organiziran je u sklopu Operativnoga programa – Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007. – 2013., u sklopu Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog uz pomoć Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama. Specifični cilj mjere 2.2. koji se odnosi na ovaj poziv je poboljšanje općih uvjeta za istraživanje, razvoj i inovacije infrastrukturnim investicijama te ulaganjima u potrebnu istraživačku opremu i jačanje kapaciteta za pripremu projekata za strukturne fondove i pripremu zalihe projekata za sljedeću financijsku perspektivu.

Cilj ovog poziva je rješavanje ključnih ograničenja hrvatskoga istraživačko-razvojnog sektora, posebno s obzirom na završetak projektne dokumentacije za projektne ideje koje se generiraju i odabiru uz pomoć javnih poziva na dostavu projektnih prijava kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj.

Ograničeni Poziv na dostavu prijava “Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Treći poziv” namijenjen je pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja te opremanje objekata istraživačke infrastrukture.

Potrebne kvalifikacije za procjenitelje, uvjete i dokumentaciju pogledajte ovdje.

Izvor:mzos.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene