HR EN

Kako asistirati osobama sa invaliditetom

kako asistirati osobama s invaliditetom

kako asistirati osobama s invaliditetom

Za mnoge ljude je susret sa osobama sa invaliditetom potpuna novost. Nedovoljna upućenost o prirodi invaliditeta, nepoznavanje osnovnih načina pružanja pomoći, predrasude ili strah od susreta sa nečim što prije nijesu upoznali, sprečava najveći broj osoba da uspostave konakt i ponude pomoć osobi sa invaliditetom.

 

kako asistirati osobama s invaliditetom

Savjeti koje ćete pronaći u tekstu mogu poslužiti samo kao polazna informacija o načinu uspostavljanja kontakata i asistiranja. Ali, asistiranje svakoj pojedinoj osobi (obzirom na vrstu invaliditeta, uobičajeni način asistiranja na koji je osoba navikla i dr.) različit je. Zato, uvijek prije nego pružite pomoć pitajte koji je najbolji način da to učinite.

Postoji nekoliko korisnih savjeta, bez obzira na to koji invaliditet ima osoba kojoj želite da pomognete:

● Ponudite pomoć – ali se nemojte osjećati povrijeđenim ako vaša pomoć bude odbijena.

● Može se desiti da će pomoć biti rado prihvaćena – ali nekada ona zaista nije potrebna ili može ometati osobu sa invaliditetom u funkcionisanju na njen uobičajeni i moguće usporeniji, ali efikasniji način.

● Ne pravite pretpostavke o tome da li osoba ime neko oštećenje ili invaliditet, mnogi ljudi mogu imati invaliditet koji nije vidljiv.

 

Kako asistirati osobama sa invaliditetom

Izvor: disabilityinfo.me

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene