HR EN

Kako se provodi strukturirani dijalog?

Što je strukturirani dijalog?

Europska unija od 2009. provodi konzultacije u okviru kojih mladi imaju priliku iznijeti svoja mišljenja i prijedloge te na taj način utjecati i oblikovati europsku politiku koja ih se izravno tiče. Taj se proces zove strukturirani dijalog s mladima, a u Hrvatskoj se nastoji približiti mladima pod sloganom „EU pita“. Kroz strukturirani dijalog tijela javne vlasti, uključujući institucije Europske unije, savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području. Do sada je provedeno pet 18-mjesečnih ciklusa strukturiranog dijaloga na teme zapošljavanja mladih, sudjelovanja mladih u demokratskom životu, društvene uključenosti mladih, osnaživanja mladih za političko sudjelovanje te životnih vještina koje su mladima potrebne za sudjelovanje u modernom europskom društvu.

“Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi

nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama…”

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju strukturirani dijalog s mladima počeo se provoditi i kod nas, a za njegovu provedbu zadužena je Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog s mladima. Članovi i članice Nacionalne radne skupine su predstavnici i predstavnice različitih tijela državne uprave te udruga mladih i za mlade. Trenutno je u tijeku šesti ciklus strukturiranog dijaloga koji je započeo 1. srpanj 2017. godine i trajat će do kraja 2018. godine. Posvećen je izradi nove Europske strategije za mlade.

“Najvažniji dio strukturiranog dijaloga je

provođenje konzultacija u suradnji s mladima”

Najvažniji dio strukturiranog dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode kroz upitnik na ovoj stranici, brojne organizacije mladih organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene. Iznošenjem mišljenja, kritika i preporuka kroz proces strukturiranog dijaloga, mladi imaju u rukama moćno oruđe koje im omogućuje da stvarno utječu na svoju budućnost. O problemima i potrebama mladih najbolje znaju upravo oni sami, a o njihovoj budućnosti nikako ne bi trebali odlučivati drugi umjesto ili mimo njih. Uključi se u strukturirani dijalog, sudjeluj u donošenju odluka te učini nešto za svoju budućnosti već danas!

Strukturirani dijalog je:

  • Participativni proces u kojem mladi i donositelj odluka kontinuirano surađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih u Europi.
  • Alat koji osigurava da politike za mlade odražavaju prava i potrebe mladih diljem Europe.
  • Prostor u kojem mladi aktivno pridonose razvoju politika za mlade na europskoj i nacionalnoj razini.

EUpita

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene