HR EN

KAKO SU GRAĐANI STALI NA KRAJ BAHATOSTI GRADSKE UPRAVE i srušili na sudu urbanistički plan

logo javno dobro

logo javno dobro

Kako bi pogodovao investitoru zainteresiranom za izgradnju kompostane, Grad Buzet je Urbanistički plan uređenja za područje gospodarske namjene Mala Huba 2 izmijenio na nezakoniti način.

Kako bi pogodovao investitoru zainteresiranom za izgradnju kompostane, Grad Buzet je Urbanistički plan uređenja za područje gospodarske namjene Mala Huba 2 izmijenio na nezakoniti način. Uzalud je zainteresirana lokalna javnost uporno upozoravala na kršenje propisa odnosno procedure, prikupila brojne potpise za peticiju i pisala primjedbe. Građanska inicijativa „Pravo na čisti grad Buzet“ pokrenula je zahtjev za ocjenu zakonitosti UPU-a Visokom upravnom sudu, koji je presudio da su izmjene usvojene na nezakonit način te ih poništio.

Zahtjev za ocjenu zakonitosti nekog prostornog plana može se podnijeti Visokom upravnom sudu u svim slučajevima u kojima protivno zakonskim propisima, a prostorni planovi spadaju u tu definiciju, donesen neki podzakonski akt (npr. lokacijska dozvola). Tako je Visokom upravnom sudu Inicijativa mogla prijaviti nezakonito usvojeni Urbanistički plan uređenja Mala Huba 2 tek kada je na temelju tog UPU-a ishodovana lokacijska odnosno građevinska dozvola za kompostanu.

Ovaj je slučaj još jedna poruka vlastima da su se građani u obrani svojih interesa naučili koristiti pravnim instrumentima te tim putem sve češće i uspijevaju obraniti svoje interese i zakonitost postupaka. Sudski sporovi odgađaju i dovode u pitanje realizaciju projekata, što za nositelje zahvata može biti skupo i neugodno.

Lokacijska i građevinska dozvola izdane na temelju nezakonitog prostornog plana ne ukidaju se, nažalost, automatizmom, već buzetskoj građanskoj inicijativi predstoji još jedan dugotrajni sudski postupak poništavanja oba dokumenta.

Izvor: http://www.zelena-istra.hr

Listopad, 2017.

 

 logo javno dobro

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene