HR EN

Kome prijaviti korupciju u Republici Hrvatskoj?

bez korupcije

 bez korupcije

Ukoliko se susretnemo s koruptivnim djelima, možemo ih prijaviti na nekoliko adresa.

U Republici Hrvatskoj pod pojmom “korupcija” smatraju se sljedeća kaznena djela:
Primanje i davanje mita (čl.347 i 348 Kaznenog zakona), Zlouporaba položaja i ovlasti (čl.337 Kaznenog zakona) Zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (čl.338 Kaznenog zakona), Sklapanje štetnog ugovora (čl.294 Kaznenog zakona), Protuzakonito posredovanje (čl.343 Kaznenog zakona), Izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne (čl.295 Kaznenog zakona), Odavanje službene tajne (čl.351 Kaznenog zakona).

 

Adrese na koje možete prijaviti koruptivna djela su:

   DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela (među koja ubrajamo i koruptivna kaznena djela) i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske, te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.
Državno odvjetništvo RH nalazi se na adresi Gajeva 30, u Zagrebu, a kazneni odjel se može kontaktirati putem telefona: 4591 800.

–  URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Ovaj Ured, kao što mu samo ime govori, nadležan je za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te između ostalog usmjerava rad redarstvene vlasti i drugih tijela u otkrivanju koruptivnih kaznenih djela i zahtijeva prikupljanje podataka o tim djelima. Sjedište USKOK-a je u Zagrebu na adresi Gajeva 30, a broj telefona 4591-874. Korupcija se može prijaviti i anonimno.

ODJEL GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE – MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Ovaj odjel sprječava i razrješuje sve vrste kaznenih djela kojima su napadnuta imovinska i vlasnička prava u području gospodarstva, a naročitu pozornost posvećuje kaznenim djelima protiv državnog proračuna, javne imovine, intelektualnog vlasništva te korupciji.
Odjel preuzima najsloženije kriminalističke obrade iz djelokruga svoga rada i razrješava ih s nadležnim policijskim upravama.

Korupcija se može prijaviti ovom odjelu putem besplatnog telefona:
0800-5092, od 9-15 radnim danom ili putem besplatnog telefaksa (non-stop) 0800-8092. Moguće je poslati i elektronsku poštu te opisati slučaj na  korupcija@mup.hr

–   TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA

U antikorupcijskom savjetovalištu Transparency International Hrvatske, putem telefona, on-line prijave, pošte ili elektronske pošte građani mogu:
–  prijaviti slučaj korupcije,
– dobiti odgovore na pitanja vezana za korupciju,
–  informirati se o svojim pravima,
–  dobiti savjete o prijavljivanju korupcije nadležnim institucijama,
–  u posebnim slučajevima biti upućeni stručnom pravnom savjetniku.

U prostorijama antikorupcijskog savjetovališta građani imaju pristup tekstovima zakona i ostalim materijalima vezanim za korupciju. Građani mogu svoj slučaj izložiti volonterima i osobno ukoliko za to postoji potreba, te ugovoriti sastanak s pravnim savjetnikom.
Adresa udruge Transparency International Hrvatska je Mrazovićeva 9, broj besplatnog antikorupcijskog telefona je 0800 245 542, a slučaj se može izložiti i putem elektronske pošte www.ti-croatia@transparency.hr.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene