HR EN

Korupcija i klijentelizam na lokalnoj razini

brošura korupcija

brošura korupcija

Korupcija i klijentelizam na lokalnoj razini je brošura nastala na temelju intervjua s lokalnim dužnosnicima, službenicima i ostalim dionicima, kao i pregleda ključnih dokumenata preko kojih smo analizirali najčešće koruptivne prakse na lokalnoj razini, njihove uzroke te načine njihove prevencije i smanjivanja.

U okviru projekta “Umrežimo se – protiv korupcije!”  koji se provodi u partnerstvu UDD – Udruge za demokratsko društvo, Pravnog fakulteta Split, Udruge Dobra i Centra za održivi razvoj izrađena je brošura koja sadrži niz primjera korupcije, mehanizme i uzroke korupcije ali i smjernice za borbu protiv korupcije te participativni pristup borbi protiv korupcije. 

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu poboljšanja transparentnosti i otvorenosti javne uprave, osobito na lokalnoj razini: jačanje kapaciteta novinara u području transparentnosti, osobito vezano uz javnu nabavu, te podizanje svijesti javne uprave i javnosti o dobrobitima transparentnosti i dobrog vladanja.

Projekt je započeo 01. siječnja 2015. godine i traje do 1. siječnja 2017. godine.

Projekt financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Brošuru možete preuzeti ovdje.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene