HR EN

Manifest europske filantropije

„Manifest europske filantropije“ poziv je kreatorima politika u Europi da rade na jedinstvenom tržištu za filantropiju koje uključuje veće prepoznavanje filantropije u europskom zakonodavstvu kao i na nacionalnoj razini, koje podupire prekograničnu filantropiju diljem EU-a i koje smanjuje postojeće prepreke za filantropiju kako bi se povećao utjecaj privatnih sredstava donatora i zaklada za opće dobro.

Institucionalna filantropija u Europi uključuje više od 147 000 donatora i zaklada s ukupnim godišnjim davanjem od gotovo 60 milijardi eura. Pored financiranja i ulaganja, ove organizacije objedinjuju jedinstvenu kombinaciju stručnog, temeljitog znanja i odličnih mreža dionika u područjima svojih aktivnosti koja se uz odgovarajući okvir može u značajnoj mjeri iskoristiti.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene