HR EN

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Starije osobe su zbog svojih smanjenih fizičkih sposobnosti, vremenom narušenog zdravlja i zbog općenite marginaliziranosti u većini društva zasigurno jedna od ranjivijih društvenih skupina stanovništva koja zahtjeva dodatnu brigu u zajednici.

Sustav socijalne skrbi svjestan je nepovoljnog položaja starijih osoba i stoga poduzima mjere za unaprjeđenje zaštite svih žrtava nasilja u obitelji s posebnim naglaskom na starije osobe. U tom smislu, stručni radnici centra za socijalnu skrb odmah po saznanju ili zaprimanju obavijesti o nasilju ili zanemarivanju osoba starije životne dobi dužni su poduzeti potrebne mjere te izvršiti prijavu policiji uz dostavu svih relevantnih saznanja do kojih su došli. Stručni radnik centra za socijalnu skrb zajedno sa žrtvom nasilja na temelju sveobuhvatne procjene potreba, poteškoća i resursa, u dogovoru s žrtvom izrađuje plan njene sigurnosti i dogovara daljnje postupke koji će se poduzeti u cilju trajne zaštite od nasilja.

Uz gore navedeno, Ministarstvo je i pri izradi Strategije socijalne skrbi za starije osobe za razdoblje od 2017. do 2020. g. posebnu pažnju posvetilo zaštiti prava osoba starije životne dobi. U tom smislu Ministarstvo je financiralo projekte za istraživanje o pojavnosti kršenja prava starijih osobama s naglaskom na sve oblike nasilja (od zanemarivanja, fizičkog zlostavljanja, ekonomskog zlostavljanja, zlostavljanja u institucijama i dr.). Podaci dobiveni istraživanjem poslužiti će kao podloga za izradu ciljanih mjera kako bi se unaprijedila skrb i zaštitila prava osoba starije životne dobi.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene