HR EN

Međunarodni dan osoba s invaliditetom – 3. prosinca

Slika /Vijesti2019/me%C4%91unarodni%20dan%20osoba%20s%20invaliditetom.png

Cilj je stvoriti uvjete za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu kroz sprečavanje bilo kakve diskriminacije osoba s invaliditetom..

Povijest obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom seže u listopad 1992. godine kada je Glavna skupština Ujedinjenih naroda na zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila rezoluciju kojom je 3. prosinca proglašen Međunarodnim danom osoba s invaliditetom.  Povod obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom datira iz 1956. godine kada se u Belgiji dogodila nesreća u rudniku ugljena koja je ostala zapamćena kao nesreća s najvećim brojem ljudskih žrtava. Nakon donošenja navedene rezolucije, UN-ova Komisija za ljudska prava pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 3. prosinca, s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom ima za cilj postizanje boljeg razumijevanja poteškoća s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu i aktivnostima u široj društvenoj zajednici te ostvarenje svih prava koje osobe s invaliditetom imaju, kao i njihove potpune uključenosti u društvo u kojem žive.

Republika Hrvatska kontinuirano unapređuje politiku prema osobama s invaliditetom zasnivajući je na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju sva temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije, te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, a što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom. U svrhu jasnog i dugoročnog opredjeljenja u stvaranju socijalnih, obrazovnih, odgojnih, kulturnih, materijalnih i ostalih uvjeta za trajnu dobrobit djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iniciralo je i provelo te kontinuirano provodi i planira niz mjera kojima se osobama s invaliditetom želi omogućiti ravnopravno sudjelovanje u svim područjima društvenog života kako uslugama tako i zakonodavnom regulativom koja se kontinuirano unaprjeđivala u suradnji sa osobama s invaliditetom i svim relevantnim dionicima.

Jedan od najvažnijih nacionalnih strateških dokumenata kojim se u Republici Hrvatskoj usmjerava provedba politike prema osobama s invaliditetom je Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. god. koja ujedno djeluje i kao provedbeni dokument Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a

Cilj je učiniti hrvatsko društvo što osjetljivijim i prilagođenijim za nužne promjene u korist izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom, odnosno stvoriti uvjete za njihovo aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu kroz sprečavanje bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene