HR EN

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za revitalizaciju poslovnih prostora

min po

min po

Ukupan budžet potpore koju Ministarstvo poduzetništva i obrta planira iznosi ukupno 4.437.500,00 kuna. Rok za podnošenje prijava počinje teći 28.9.2015. i traje do 19.10.2015. godine.

 

min po

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo, Društvo i društvene znanosti   
Datum otvaranja natječaja: 14.09.2015.
Rok za prijavu: 19.10.2015.
Iznosi sredstava €: 587.419
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv iz programa „Poduzetnički impuls“, Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu, Prvo programsko područje, Revitalizacija poslovnih prostora.

Opći cilj poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja. Specifični cilj je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali poduzetnici sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
·         Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu;
·         Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora;
·         Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom.

Prihvatljivi troškovi su:
   · Svi troškovi uređenja i opremanja poslovnog prostora;
   · Svi troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog prostora;
   · Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom.

Ukupan budžet potpore koju Ministarstvo poduzetništva i obrta planira iznosi ukupno 4.437.500,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši je 50.000,00 kuna. Za podnositelje prijava koji su mikro i mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do 100% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Rok za podnošenje prijava počinje teći 28.9.2015. i traje do 19.10.2015. godine.

Više informacija i potrebnu dokumentaciju pogledajte ovdje.

Izvor: eu-projekti.info

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene