HR EN

Mjera 5 – Obnavljanje prirodnog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofama

agencija za plaćanja u poljoprivredi

agencija za plaćanja u poljoprivredi

Agencija za plaćanja provodi ukupno dva tipa operacija unutar Mjere 5 iz Programa ruralnog razvoja RH. Podsjećamo, Mjera 5 odnosi se na obnavljanje prirodnog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti.

agencija za plaćanja u poljoprivredi

Agencija za plaćanja provodi ukupno dva tipa operacija unutar Mjere 5 iz Programa ruralnog razvoja RH. Podsjećamo, Mjera 5 odnosi se na obnavljanje prirodnog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti.  Unutar prvog tipa operacije „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za financiranje su prihvatljivi sljedeći troškovi: sanacija poljoprivrednog zemljišta, građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme, nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja te kupnja i sadnja višegodišnjeg bilja. Potpora se dodjeljuje na temelju procjene štete od elementarne nepogode te stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova koji su objavljeni u tekstu natječaja. Unutar drugog tipa operacije „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“  prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.
Intenzitet potpore iznosi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova koji obuhvaćaju troškove pretraživanja i/ili razminiranja poljoprivrednih površina. Popis odobrenih i isplaćenih korisnika u mjeri 5. možete pogledati ovdje:

http://www.apprrr.hr/izdane-odluke-za-mjeru-5_podmjeru-52_obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1637.aspx

http://www.apprrr.hr/izdane-odluke-za-mjeru-5_podmjeru-52_razminiranje-1622.aspx

Izvor: apprrr.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene