HR EN

Modeli uključivanja građana u rad organizacija civilnog društva – online radionica

ONLINE RADIONICA VOLONTERSKOG CENTRA OSIJEK, 14.5.2020. – Modeli uključivanja građana u rad organizacija civilnog društva
Cilj radionice je stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za veće i kvalitetnije uključivanje građana u rad organizacija civilnog društva. Teme: što je građanstvo, angažman/sudjelovanje građana u demokraciji, vrijednosti i uključivanje građana u organizacije civilnog društva, strategije uključivanja građana. Za sudjelovanje u radu radionice potrebno je imati funkcionalno računalo s uključenom kamerom i mikrofonom. Provoditelj radionice unaprijed će sve prijavljene sudionike obavijestiti o načinu priključivanja na radionicu i pružiti detaljne upute vezane uz tehnička pitanja. KAPACITET: MAX. 70 SUDIONIKA!

Prijaviti se možete OVDJE

Snažno civilno društvo temelj je suvremene demokracije. Kako bi ono ispunilo tu ulogu, mora biti otvoreno i uključivo prema građanima. Stoga će radionica razjasniti teme građanstva, moderne demokracije i participacije građana unutar takvog političkog sustava te sustava vrijednosti na kojem se participacija zasniva. Radionica stavlja naglasak na ulogu organizacija civilnog društva u aktiviranju građana. Kroz Arnsteinove i Hartove teorije o ljestvama participacije polaznici će dobiti priliku analizirati stanje u vlastitoj organizaciji, razviti/unaprijediti vještine potrebne za izradu uključivih strategija, osvijestiti stavove i vrijednosti koji su preduvjet za takvo djelovanje odnosno polaznici će steći kompetencije potrebne za smisleno uključivanje građana u rad organizacija civilnog društva. S obzirom na novonastale izazove, naglasak radionice će biti na budućnosti participacije u doba društvenih mreža.

Kontakt
euprogrami4@esf.civilnodrustvo.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene