HR EN

Nacionalna zaklada raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

nacionalna zaklada

nacionalna zaklada

Nacionalna zaklada raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama (Zagreb, 17. kolovoza 2016.)

nacionalna zaklada

Nacionalna zaklada je raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama.

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u 3 kategorije kroz zasebne podnatječaje koji obuhvaćaju navedene kategorije:

(1) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 350.000,00 – do 15 podrški
(2) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 200.000,00 – do 15 podrški
(3) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 100.000,00 – do 10 podrški

Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.
Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr
s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge.

Način prijave detaljno je opisan u točci V. Uputa za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 15. rujna 2016. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 15. rujna 2016. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 15. rujna 2016. godine).

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na:
http://zaklada.civilnodrustvo.hr
www.financijskepodrske.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene