HR EN

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Hrvatski sabor 2004. godine proglasio je 22. rujna – Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri žene koje su  22. rujna 1999. godine usmrćene na zagrebačkom Općinskom sudu za vrijeme brakorazvodnog postupka.

Nasilje nad ženama, ali i općenito nasilje nad posebno ranjivim kategorijama našeg društva kao što su djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, kao i slučajevi nasilja u mladenačkim vezama u posebnom su fokusu policije.

Suzbijanje nasilničkog ponašanja u obitelji zahtijeva sveobuhvatan pristup i bezrezervno uključivanje niza subjekata vladinog i nevladinog sektora kroz dosljednu provedbu zakonskih propisa te kontinuiranu međuresornu suradnju, edukaciju i stalno umrežavanje stručnjaka pravosuđa, policije, socijalne skrbi, zdravstvenih i odgojno-obrazovnih institucija te nevladinih organizacija, ali i vjerskih institucija – odnosno sviju koji mogu i utječu na formiranje javnog mijenja. Spoznaje policije koja najčešće prva postupa u otkrivanju i procesuiranju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama govore nam da je ključan čimbenik u prevenciji nasilja pravovremeno prepoznavanje uspostavljenog nasilnog odnosa među pojedincima te mogućnost rane intervencije kako do razvoja nasilja uopće ne bi došlo.

Gledajući brojčane pokazatelje policije (evidencija žrtava prekršaja i žrtava kaznenih djela nasilja u obitelji ali i žrtava najtežih kaznenih djela – ubojstava počinjenih među bliskim osobama odnosno ubojstava žena) mogli bi zaključivati da je nasilja iz godine u godinu sve manje. Međutim, moramo biti posebno oprezni u tumačenju ovog trenda, jer nam intenzitet i brutalnost tragičnih slučajeva kojima smo svjedočili i u ovoj godini jasno daje do znanja da se iz generacije u generaciju stavovi, svijest i reakcije pojedinaca u ovom području kriminaliteta vrlo sporo mijenjaju.

Kako bi doprinio suzbijanju nasilništva u obitelji i nasilja nad ženama MUP RH je u zadnjih nekoliko godina značajno ulagao u unaprjeđenje sustava informiranja žrtava o pravima i mogućnostima dobivanja podrške, preciznije evidentiranje i praćenje trendova i pojavnih oblika nasilja u obitelji, nasilja nad bliskim osobama odnosno nasilja nad ženama i nasilja prema djeci; uspostavu i jačanje mehanizama zaštite žrtava nasiljakroz provedbu sigurnosnih mjera, zaštitnih mjera odnosno mjera opreza; nadogradnju kriminalističkih taktika u otkrivanju i procesuiranju delikata nasilja kroz primjenu odredbi Kaznenog zakona, Zakona o zaštitu od nasilja u obitelji, Zakona o suzbijanju diskriminacije i dr., kao i aktivno sudjelovanje u donošenju protokola i davanje uputa o postupanju; provedbu edukativnih aktivnosti koje uključuju i aktivno sudjelovanje u međuresornim edukacijama te provedbu preventivnih aktivnosti na nacionalnoj i regionalnim razinama.

Želimo naglasiti da prevencija ovako narušenih međuljudskih odnosa nema alternativu. S tim u vezi, operativne strukture MUP-a RH su i ove godine u obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja u obitelji upriličile niz aktivnosti na cijelom području Republike Hrvatske, od kojih ističemo: javne manifestacije u gradskim središtima na području policijskih uprava primorsko-goranske, ličko-senjske, karlovačke, sisačko-moslavačke i istarske, u okviru kojih će se građani moći informirati na našim info-punktovima. Kroz povorke i mimohode, puštanja crnih balona i prezentaciju preventivno-edukativnih materijala, odnosno distribuciju promidžbenih letaka nastojat ćemo našim građanima, ali i posjetiteljima naše zemlje skrenuti pozornost na sveopću pogubnost nasilništva u obitelji i nasilja na ženama.

Održavanjem radionica i predavanja, javnih prezentacija, stručnih skupova i sajama sigurnosti na područjima policijskih uprava koprivničko-križevačke, osječko-baranjske, vukovarsko-srijemske, sisačko-moslavačke, međimurske, splitsko-dalmatinske, krapinsko-zagorske i dubrovačko-neretvanske nastojat ćemo doprinijeti suzbijanju ove pojave. Ove su aktivnosti između ostaloga namijenjene učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i voditeljima i nositeljima naših odgojno-obrazovnih procesa koji su važni dionici u formiranju javne svijesti i odbacivanju nasilničkih obrazaca ponašanja, odnosno redukciji nasilništva općenito. Posebno naglašavamo kako ove preventivne aktivnosti provodimo uz podršku i u partnerstvu s lokalnim upravama i samoupravama, organizacijama civilnog društva, odgojno-obrazovnim ustanovama, povjerenstvima za ravnopravnost spolova te županijskim timovima za suzbijanje i prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, bez čijih angažmana i participacije naš rad, općenito gledajući, ne bi polučio željene učinke.

Zaključno, pozivamo sve koji imaju saznanja o nasilju nad ženama da svoje sumnje prijave policiji, a čitavo društvo da svojim postupcima i stavovima promovira nenasilno rješavanje konflikata i stvara društvo nulte tolerancije na nasilje i diskriminaciju bilo koje vrste.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene