HR EN

Najava rada u Europskom parlamentu: obilježavanje pada Berlinskog zida, prava djece i druga europska pitanja

Zastupnici će održati saslušanja, obilježiti pad Berlinskog zida i 30. obljetnicu Konvencije o pravima djeteta na plenarnoj sjednici u Bruxellesu 13. i 14. studenoga.

U srijedu, 13. studenoga 2019. godine, na početku plenarne sjednice, zastupnici obilježavaju 30. obljetnicu pada Berlinskog zida (9. studenog 1989.) koji je pridonio ujedinjenju Europe.

Zastupnici obilježavaju još jednu obljetnicu u srijedu. Dana 20. studenog bit će 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta, a zastupnici će tim povodom raspravljati o učinjenom pomaku, kao i izazovima s kojima su mladi danas suočeni.

Za više informacija o ovotjednom radu Europskog parlamenta: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20191107STO66027/najava-saslusanja-pad-berlinskog-zida-migracije-i-prava-djece

Izvor: Europski parlament

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene