HR EN

Najava seminara o upravljanju javnim dobrima

logo javno dobro

logo javno dobro

Seminar  ”Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima” se održava za predstavnike organizacija civilnoga društva i lokalnih samouprava Grada Zagreba.

nalsovna-2-720x380

UDD – Udruga za demokratsko društvo organizira seminar za predstavnike organizacija civilnoga društva i lokalnih samouprava Grada Zagreba ”Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima”, koji će se održati 23. i 24. ožujka 2017. godine, u Zagrebu, u Hotelu International, Miramarska 24, u okviru istoimenog projekta.

Seminar se organizira s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva i javne uprave Grada Zagreba na području transparentnosti u upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima, osobito vezano uz sukob interesa, javnu nabavu, dodjelu koncesija i pravo na pristup informacijama.

Projekt “Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima”, provodi se u partnerstvu UDD – Udruge za demokratsko društvo, Udruge DOBRA i Centra za održivi razvoj s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu povećanja odgovornosti i transparentnosti u upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima, jačanja kapaciteta novinara na istom području, te podizanje svijesti javne uprave i javnosti o dobrobitima transparentnosti i dobrog upravljanja.

Projekt financira Europska unija kroz program IPA 2012 „Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima“. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Program seminara i Prijavnica nalaze se u prilogu.

Prijave na e-adresu: udd@zg.t-com.hr

logo javno dobro

Izvor: http://javnodobro.udd.hr

ožujak, 2017.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene