HR EN

Najava seminara “Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima”

Centar za održivi razvoj organizira seminar “Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima”, koji će se održati u Makarskoj, 09. i 10. lipnja 2016. godine u okviru istoimenog projekta.

Seminar se organizira  s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva i predstavnika lokalnih samouprava na području transparentnosti, osobito vezano uz dodjelu koncesija, pravo na pristup informacijama, sukob interesa i javnu nabavu u upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima.

Projekt Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima”, provodi se u partnerstvu UDD – Udruge za demokratsko društvo, Udruge Dobra i Centra za održivi razvoj s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu povećanja odgovornosti  i transparentnosti u upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima, jačanja kapaciteta novinara na istom području, te podizanje svijesti javne uprave i javnosti o dobrobitima transparentnosti i dobrog upravljanja. Projekt financira Europska unija kroz program IPA 2012 „Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima“. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za sudionike izvan Makarske pokrivamo troškove puta i smještaja, a za sve sudionike osigurana je prehrana. Nema kotizacije.

Više informacija uskoro, a možete nam se obratiti i na cor.dalmacija@gmail.com.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene