HR EN

Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH

umrežimo se

 

umrežimo se

Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske objavljen u Narodnim novinama br. 88/2016 od 30. rujna 2016., stupa na snagu 8. listopada 2016.

Propisuje se u slučaju:

Nedostupnosti tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 

ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom 4 sata prije isteka roka za dostavu nije moguće:

1. priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu, uključujući troškovnik

2. kreirati ili priložiti potpisani uvez ponude

3. predati ponudu.

te  Nedostupnosti u trenutku javnog otvaranja ponuda

ako u sustavu u trenutku javnog otvaranja ponuda nije moguće:

1. priložiti privatne ključeve,

2. izvršiti uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda,

3. izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

 

Koje su u tom slučaju obveze i odgovornosti Narodnih novina ( EOJN RH),  ponuditelja i naručitelja nađite na poveznici Naputka: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_09_88_1902.html

Izvor: info-puls.hr

Vijesti vezane uz temu korupcije, javne nabave, javnih politika i druge informacije možete pratiti na sljedećoj poveznici Umrežimo se – protiv korupcije, te portalu projekta. 
umrežimo se

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene