HR EN

Natječaj za program Eurostars 2

eurostars

eurostars

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

 

eurostars

O programu

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 18.12.2015.

Rok za prijavu: 18.02.2015.

 

Iznosi sredstava €: 200.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
Partneri: Mala i srednja poduzeća, Instituti

 

Ciljevi programa:
• potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet;
• potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika;
• stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Prihvatljivi prijavitelji
Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice, a nositelj projekta treba biti malo i srednje poduzeće iz države članice Eurostarsa koje se bavi istraživanjem i razvojem – IR (R&D performing SME). Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovorna za više od 75 % ukupnih troškova projekta.
Uloga razvojno istraživačkog poduzeća koje je glavni partner u projektu mora biti značajna. Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.
Ako hrvatski partner nije glavni partner, svakako mora biti malo ili srednje trgovačko društvo.
Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija. Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner koji mora biti isključivo malo ili srednje trgovačko društvo.

Više na http://goo.gl/wzTwTR.

Izvor: eu-projekti.info

Prihvatljiva aktivnost je razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa.

Prihvatljivi troškovi su plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000,00 EUR ili do 70 % udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO) je 12. siječnja 2016. godine.
Rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu) je 18. veljače 2016. godine.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene