HR EN

Natječaj za studentske stipendije HBOR-a

Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a (obvezni kriteriji)?

Redovni studenti 3. godine preddiplomskog studija1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:
• Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) – Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
• Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
• Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
• Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
• Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
• Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
• Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
• Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
• Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika – smjer Komunikacije i informatika
• Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija – smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
• Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima• Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
• Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu

Što HBOR nudi stipendistima?
• Stipendiju od najmanje 2.200,00 kuna do najviše 2.700,00 kuna neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
• Obavljanje stručne prakse
• Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
• Učenje u okviru edukacijskoga i mentorskog programa, kreiranoga za stipendiste
• Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od sljedećih radnih mjesta: programer, sistem analitičar ili sistem administrator

Rad u HBOR-u omogućuje:
• Rad u poticajnome i dinamičnom radnom okruženju
• Rad na modernim platformama (IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
• Rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, Vaadin, Node.js, Power Bi i dr.)
• Mogućnost daljnjega osobnog i profesionalnog razvoja

Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:
• Redovito izvršavati obveze na fakultetu
• Završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
• Pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
• Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendisti
• Ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
• Vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
• Vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze

Kako izvršiti prijavu?
Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
• Izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelome edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
• Izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ako nije korisnik druge stipendije

Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:
• Motivacijsko pismo i životopis
• Presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ako ih student posjeduje

Rok za prijavu je: 31.10.2019.

Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti
• Presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2019./2020.
• Presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena). Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.

Kako ćemo izabrati stipendiste?
• U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obvezne kriterije
• Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori

Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:
• Visoka motivacija
• Psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
• Visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
• Nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
• Prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
• Visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)

Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a.

Kako se regulira pravo na stipendiju?
• HBOR će s korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze Banke i studenta korisnika stipendije.

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene