HR EN

Novi korak natrag u gospodarenju otpadom – Uključite se u javnu raspravu i zatražite zaustavljanje skupih centara za smeće i spaljivanje resursa!

Novi prijedlog Plana gospodarenja otpadom sadrži bitne nedostatke kojima se potiče zastarjeli koncept regionalnih centara za velike količine miješanog otpada i spaljivanje uz štete za okoliš i veliki trošak za građanke i građane. Zelena akcija poziva sve zainteresirane da komentiraju ovaj Plan kojeg je Ministarstvo okoliša i energetike danas na javnom izlaganju predstavilo i dalo na javni uvid do 02.12.2016.

Novi prijedlog Plana gospodarenja otpadom sadrži bitne nedostatke kojima se potiče zastarjeli koncept regionalnih centara za velike količine miješanog otpada i spaljivanje uz štete za okoliš i veliki trošak za građanke i građane. Zelena akcija poziva sve zainteresirane da komentiraju ovaj Plan kojeg je Ministarstvo okoliša i energetike danas na javnom izlaganju predstavilo i dalo na javni uvid do 02.12.2016.

U lipnju ove godine u javnu je raspravu upućen kvalitetan prijedlog Plana koji bi potaknuo odvajanje i recikliranje te unaprijedio sustav gospodarenja otpadom. Međutim, umjesto dorade koju smo zatražili, Ministarstvo je poprilično unazadilo taj prijedlog. Ministarstvu smo 11. listopada poslali dopis tražeći nastavak procesa javne rasprave o Planu koji je u skraćenoj proceduri predložen u lipnju, kako bi nakon redovite procedure javnog savjetovanja bio pripremljen za usvajanje po formiranju Vlade RH. Umjesto nastavka rasprave oko tog dokumenta, Ministarstvo je u javnu raspravu uputilo poprilično negativno izmijenjen prijedlog Plana i Stratešku studiju utjecaja na okoliš.

Neke od ključnih promjena u odnosu na lipanjski prijedlog Plana:

– u izgradnju regionalnih centara za smeće ulaže se 2 mlrd 500 milijuna kuna umjesto 1 mlrd 340 milijuna kuna, što je polovica od svih ukupno predviđenih sredstava
–  smanjena su sredstva za prioritetne mjere – vozila i oprema za odvojeno sakupljanje 290 milijuna kuna manje,  centri za ponovnu uporabu 95 milijuna manje, kućno kompostiranje 20 milijuna manje, zbrinjavanje morskog otpada 7,5 milijuna manje itd.
– planira se zastarjela MBO tehnologija, a ostavljena je i mogućnost izgradnje spalionice
–  svi centri idu dalje bez revizije ekonomske i ekološke opravdanosti njihove izgradnje
– ukinuta su ograničenja kapaciteta budućih centara od 25% ukupne količine komunalnog otpada, a Strateška studija obrađuje puno veće kapacitete od potrebnih prema ciljevima
– odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu ne navodi se kao obaveza već se navodi mogućnost postavljanja spremnika na udaljenosti čak do 300 m od kućanstava itd.

Nad Hrvatskom se zbog kašnjenja s Planom provodi postupak povrede prava EU te nam prijeti gubitak 475 milijuna eura iz Kohezijskog fonda za unaprjeđenje sustava ukoliko se Plan ne donese do kraja godine. Europska komisija je upozorila na to i dopisom poduprla kvalitetne mjere koje je predlagao lipanjski prijedlog Plana, a kritički se osvrnula na koncept megalomanskih regionalnih centara kojeg ovaj prijedlog Plana pokušava revitalizirati. Takav koncept godinama koči napredak pa je danas hrvatski sustav gospodarenja otpadom među najgorima u EU, a za par godina na naplatu stižu kazne za neispunjenje brojnih obaveza koje se tiču odvajanja, ponovne uporabe, recikliranja i smanjenja odlaganja otpada na odlagališta.

S obzirom na sve navedeno, pozivamo Ministarstvo da odustane od izmjena kojima je unazadilo lipanjski prijedlog Plana, uvaži komentare koje smo uputili u lipnju i u ožujku zajedno sa koalicijom udruga “Zero Waste Hrvatska” te unaprijedi prijedlog Plana kako bi se napokon stvorili svi preduvjeti da se potaknu temeljite promjene u sustavu gospodarenja otpadom u RH koji šteti građanima/kama i okolišu. Pozivamo građanke i građane da i oni to zahtijevaju u javnoj raspravi o prijedlogu Plana koji je sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš objavljen na službenim stranicama Ministarstva okoliša i energetike.

Izvor: zelena-akcija.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene