HR EN

Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini”

 
Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovite djece i učenika.

 
Rok: 12. prosinca 2016.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.10.2016. do 12.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, osnovne i srednje škole u partnerstvu s ostalim jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave, osnovnim ili srednjim školama, visokim učilištima, znanstvenim organizacijama, udrugama, zadrugama, trgovačkim društvima te javnim institucijama odgovornima za razvoj i provedbu obrazovnih politika.

Sažetak Poziva:

Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovite djece i učenika, poboljšat će se razvoj njihovog potencijala kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem različitih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitoj djeci i učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se i njihovo stručno usavršavanje.

Ukupni iznos operacije: 10.000.000,00 HRK

Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK

Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK

Opći cilj Poziva:

Razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima.

Specifični cilj Poziva:

Jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika.

Dokumentacija dostupna ovdje.

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene