HR EN

Objavljen je zabrinjavajući podatak, Uganda ima transparentniji državni proračun od Republike Hrvatske

indeks otvorenosti pror

indeks otvorenosti pror

International Budget Partnership (IBP), neprofitna organizacija iz Washingtona, objavila je podatke o otvorenosti državnog proračuna za 2015. godinu.

International Budget Partnership (IBP), neprofitna organizacija iz Washingtona, objavila je podatke o otvorenosti državnog proračuna za 2015. godinu. Podaci za Hrvatsku pokazuju da je ostvareno 53 boda, od mogućih 100, što nas svrstava na pretposljednje mjesto zemalja Europske unije.

Istina, Hrvatska nije najlošija među zemljama Europe, ali ni Europske unije. Međutim, samo Mađarska s 49 bodova lošija je od Hrvatske među zemljama EU, za koje postoje podaci.

Osvrt Instituta za javne financije

Institut za javne financije, koji se bavi istraživanjima ekonomije javnog sektora, objavio je osvrt na podatke iz istraživanja IBP-a. U osvrtu stoji da je transparentnost državnog proračuna oslabila. Naime, u prethodnom Indeksu otvorenosti proračuna za 2012. godinu Hrvatska je ostvarila 61 bod.

 Indeks otvorenosti proračuna za odabrane države, u razdoblju 2006.-2015.

Indeks otvorenosti proračuna za odabrane države, u razdoblju 2006.-2015.                                            prtscr/IJF

Otvorenost proračuna je nužna, ali nije dovoljna za dobro upravljanje javnim financijama te je neophodno i uključivanje građana u  proračunski proces kao i snažna uloga institucija koje nadziru proračun, stoji u Aktualnom osvrtu Instituta.

Indeks otvorenosti proračuna 2015.

Indeks otvorenosti proračuna 2015.                                                                                                                                   prtscr/IJF

Budući da posljednjih godina nije zabilježeno značajnije poboljšanje transparentnosti državnog proračuna, IJF ima tri preporuke koje su gotovo identične onima iz prethodnih istraživanja.

  1. u prijedlog državnog proračuna uvrstiti ažurne informacije o prihodima i rashodima za minimalno dvije godine koje prethode proračunskoj godini koja se planira,
  2. objaviti kvalitetno polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna, izrađeno prema uputama međunarodnih organizacija. Hrvatska objavljuje polugodišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna, ali ono ne sadrži bitne elemente kao što su revidirani podaci o planiranim vrijednostima (prihod, rashod, dug, makroekonomske varijable) za tekuću i dvije slijeće proračunske godine
  3. osnovati poseban ured za analizu proračuna u Saboru koji bi služio kao podrška svim saborskim zastupnicima.

Izvor. telegram.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene