HR EN

Objavljen plan natječaja za LIFE program

life20logo-100x100

life20logo-100x100

LIFE program je nastavak iznimno uspješnog LIFE + programa što se provodio u razdoblju između 2007. – 2013. godine. Program objedinjuje dvije cjeline ili podprograma: program za okoliš i program za klimu. U tom smislu usredotočen je na podršku dionika koji se bave problematikom zaštite okoliša.

 Opći ciljevi programa su podrška prelasku na “zeleno” gospodarstvo, zaštita okoliša i bioraznolikosti, unaprijeđenje i implementacija ekoloških politika EU te podrška upravljanju okolišem na svim razinama. Prihvatljive aktivnosti sabrane su u dvije cijeline:

1. Okoliš, koja obuhvaća tri podcjeline, citiramo:

“a) Okolišna efikasnost i efikasnost izvora energije (razvijanje, testiranje i demonstriranje najboljih praksa, unapređenje temelja znanja za razvijanje, procjenu, nadzor i evaluaciju okolišne politike i zakonodavstva Europske unije)

b) Bioraznolikost (doprinos implementaciji politike i zakonodavstva Europske unije u području bioraznolikosti, podržavanje daljnjeg razvoja, implementacije i upravljanja mrežom Natura 2000)

c) Okolišno upravljanje i informacije (promicanje podizanja svijesti o problemima okoliša kao i stvaranje podrške javnosti i dionika stvaranju politike u području okoliša, podržavanje komunikacije, upravljanja i diseminacije informacija u području okoliša, promicanje i doprinos jačanju i efikasnosti okolišnog zakonodavstva promicanjem razvoja i diseminacije dobrih praksa i pristupa politici)”

2. Klima:

“a) Ublažavanje klimatskih promjena (razvijanje i testiranje najboljih praksa i rješenja za ublažavanje klimatskih promjena, unapređenje temelja znanja za razvoj, procjenu, nadzor, evaluaciju i implementaciju efikasnih mjera, olakšavanje razvoja i implementacije strategija, doprinos inovativnim tehnologijama za ublažavanje klimatskih promjena)

b) Prilagodba klimatskim promjenama (razvijanje i testiranje najboljih praksa i rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama, unapređenje temelja znanja za razvoj, procjenu, nadzor, evaluaciju i implementaciju efikasnih mjera, olakšavanje razvoja i implementacije strategija, doprinos inovativnim tehnologijama za prilagodbu klimatskim promjenama)

c) Klimatsko upravljanje i informacije (stvaranje podrške javnosti i dionika stvaranju politike u području klime, podržavanje komunikacije, upravljanja i diseminacije informacija u području klime, promicanje i doprinos jačanju i efikasnosti klimatskog zakonodavstva promicanjem razvoja i diseminacije dobrih praksa i pristupa politici)”

Prihvatljivi korisnici sredstava u okviru programa su javna i privatna tjela. Program i popis natječaja možete naći na ovoj poveznici.

 

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene