HR EN

Od troškova do koristi – Analiza troškova i koristi u pripremi projekta

Nedavno je objavljena knjiga “Od troškova do koristi – Analiza troškova i koristi u pripremi projekta” autorice dr. sc. Ana-Maria Boromisa.

Nedavno je objavljena knjiga “Od troškova do koristi – Analiza troškova i koristi u pripremi projekta” autorice dr. sc. Ana-Maria Boromisa. Knjiga prikazuje glavne elemente, opseg i upotrebu analize troškova i koristi. Usmjerena je na njezinu primjenu u kontekstu kohezijske politike Europske unije, pri čemu u obzir uzima specifične ciljeve hrvatskih operativnih programa.

Cilj knjige je dati opći pregled mogućnosti i ograničenja analize troškova i koristi, identificirati uobičajene greške i dobre strane analize, a time olakšati i suradnju naručitelja i izrađivača analize. Knjiga bi naručiteljima trebala pomoći razlikovati dobru od loše studije, kao i vezu između dobre studije i lošeg projekta i obrnuto te tako pridonijeti boljoj pripremi i odabiru investicijskih projekata. Izrađivačima će pomoći sistematizirani sažeci i poveznice na sektorske upute. Kroz knjigu je kao primjer korišten projekt – pelješki most – kako bi se omogućilo razumijevanje povezanosti različitih dijelova studije te pokazala važnost suradnje stručnjaka različitih profila tijekom izrade.

Osim znanstvene, knjiga ima i stručnu i praktičnu dimenziju, jer nudi upute za primjenu. Prilozi sadrže referentne vrijednosti, ukratko opisuju alternativne metode ekonomske analize te tekst provedbene uredbe koji propisuje način izrade analize koristi i troškova. (dr. sc. Sanja Tišma, Institut za razvoj i medunarodne odnose, Zagreb).

Ova knjiga može i treba poslužiti i za edukaciju svih potencijalnih predlagača razvojnih projekata u sva tri sektora društva, tijelima uprave na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, gospodarskim subjektima i civilnom društvu u svim zemljama Zapadnog Balkana i zemljama EU koje okružuju taj prostor. (prof. dr. sc. Edita Stojić Karanović, Institut za medunarodnu politiku i privredu, Beograd)

Iz sažetka: Donositelji odluka trebaju jednostavne i transparentne kriterije za donošenje odluka. Analiza troškova i koristi jedan je od alata koji u tome može pomoći. Primjenjuje se za pripremu projekta i za obrazlaganje zahtjeva za sufinanciranje iz Europske unije. Sadržaj analize koja se prilaže uz zahtjev za sufinanciranje je propisan. Osim kvantitativnog dijela – koji izračunava ključne indikatore za ocjenu financijske profitabilnosti, potrebe sufinanciranja te društvene opravdanosti – kvalitativna analiza omogućuje procjenu koherentnosti pretpostavki i usklađenosti s ciljevima.

Knjigu možete naručiti i platiti virmanom (nakon primitka knjige i računa – 200 kn), ili unaprijed (po ponudi – 180 kn) – sve bez poštanskih ili nekih drugih troškova. > http://www.alinea.hr/189.html#

Interes za ovu knjigu će rasti proporcionalno broju ljudi koji su obavješteni o njezinu postojanju, jer drugo djelo ni približno slične kompletnosti i relevantnosti ne postoji na hrvatskom jeziku.prof. dr. sc. Tarzan Legovic, Institut Ruder Boškovic, Zagreb

Izvor: http://odraz.hr    

Kolovoz, 2017.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene