HR EN

ODLUKE o odabiru projekata: Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma je objavilo rezultate programa dodjele bespovratnih potpora u 2016. godini pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva”, kojim s ukupno 24,7 milijuna kuna sufinancira 515 projekata usmjerenih podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Ministarstvo turizma je objavilo rezultate programa dodjele bespovratnih potpora u 2016. godini pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, kojim s ukupno 24,7 milijuna kuna sufinancira 515 projekata usmjerenih podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva.

„Ciljevi ovog programa usklađeni su s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj ponude inovativnih i kreativnih turističkih proizvoda, povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama, povećanje prosječne potrošnje po danu boravka, povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja, te umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini“, naglašava ministar turizma Anton Kliman.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od mjera, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja. Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge te fizičke osobe – privatni iznajmljivači. 

Kroz mjeru A podupiru se hoteli, kampovi, seljačka domaćinstva i objekti u domaćinstvu kroz podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje hotela, ulaganje u zeleno poduzetništvo, izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta, odnosno obnovu proširenje i uređenje postojećih, obnova i uređenje hostela, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja kampa, povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete postojećih seljačkih gospodarstava uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te izgradnja bazena u objektima u domaćinstvu.

Kroz mjeru B razvijaju se posebni oblici turizma kao što su to ruralni i planinski turizam kroz aktiviranje planinarskih domova, uređenje i turističku prenamjenu napuštenih škola, obnovu industrijske i kulturne baštine i prenamjenu za razvoj posebnih oblika turizma, razvoj cikloturizma kroz ulaganja u infrastrukturu, servis i opremu, bike&bed objekti za smještaju, uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinske parkovi, golf vježbališta, objekti za robinzonski smještaj te promotivne aktivnosti za postojeću ponudu. Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni i tematski parkovi, mali i ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje,te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.

Mjera C nova je u programu i odnosi se na sigurnost turista, kroz sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima, uz edukaciju, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova. Tako će se diljem Hrvatske financirati 18 defibrilatora u vrijednosti od 400 tisuća kuna.

Odluke o odabiru projekata po ovom programu objavljene su mrežnim stranicama Ministarstva turizma u rubrici ‘Javni pozivi’, a možete ih pogledati i ovdje: 

Izvor: www.mint.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene