HR EN

Održana četvrta radionica za organizacije civilnoga društva o zagovaračkim aktivnostima za provedbu izrađenih smjernica javnih politika

U Zaboku, u prostorijama NK Mladost, održana je 25. rujna 2023. godine četvrta radionica za organizacije civilnoga društva s temom “Zagovaračke aktivnosti OCD-a za provedbu izrađenih smjernica javnih politika”. Aktivnost se provodi u sklopu 6. projektnog elementa „Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka“ projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“.

Radionica na kojoj je sudjelovalo dvadesetak sudionika bila je usmjerena jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za proces (javnog) zagovaranja. Na početku radionice sudionici su se upoznali sa smjernicama za razvoj javnih politika koje su izrađene u okviru ovog projekta, a obuhvaćaju sljedećih osam područja od važnosti za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj: zakonodavni okvir, mladi, poljoprivreda, obrazovni sustav, državna imovina u funkciji društvenog poduzetništva, porezna politika, komunikacijski kanali društvenog poduzetništva i nositelja javnih politika te instituti potpore, ranjive skupine i socijalne usluge.

U drugom dijelu radionice pojašnjen je pojam i kontekst zagovaranja. Dane su i neke od definicija procesa zagovaranja kao što su: skretanje pažnje zajednice na važna pitanja i vođenje donositelja odluka do rješenja, rad s drugim ljudima i organizacijama kako bi se potakla promjena, proces koji uključuje seriju aktivnosti koje provode organizirane grupe ljudi kako bi se dogovorili o promjenama, poboljšanjima i sl. Svim navedenim definicijama zajedničko je da se procesom javnog zagovaranja pokušava utjecati na donositelje odluka, kako bi se ostvarila neka prava i poboljšavala kvaliteta života društva u cjelini ili grupa čija su prava i potrebe predmet zagovaranja. Također, spomenuti su i različiti pristupi zagovaranju kao što su: zagovaranje za ljude pogođene problemom, zagovaranje s ljudima pogođenim problemom, zagovaranje od ljudi pogođenih problemom.

U trećem dijelu radionice predstavljen je zagovarački model i glavni koraci u planiranju zagovaračke strategije. Zagovarački model sačinjavaju četiri ključne odrednice, a to su: analiza i planiranje, implementacija zagovaračke strategije, javna odgovornost i institucionalno jačanje. Na samom kraju radionice sudionici su se upoznali s glavnim koracima u planiranju zagovaračke strategije.

Radionica je održana u okviru projekta ‘Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo’ (kodni broj UP.04.2.1.06.0054), koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna / 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine. Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Centar za održivi razvoj (COR) jedan je od partnera na projektu.

Više o projektu u uredu (Brnaze 410, Sinj) i na Internet stranici  www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za ruralni razvoj CERURA HR.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene